Authentiek Zacht Verbindend

- Tijd Luisteren Veiligheid -

Ik neem graag de tijd om naar je te luisteren.

"Je luistert om het lijden in de ander te verminderen."
Thich Nhat Hanh

- Ontmoeten -

Op deze rustige en veilige plek, ont-moeten we elkaar in zachtheid en geborgen veiligheid.

- Mijn intentie -

Jou inspireren!

Je in verbinding brengen met jezelf, de wijsheid van je lichaam, je innerlijke kracht, je verlangen, speelsheid,…

Je de schoonheid laten ontdekken van authentiek in verbinding te gaan met anderen.

Je de kracht te laten ervaren van authenticiteit, kracht van kwetsbaarheid en (zelf)compassie.

Je zin te geven in het leven.

Je te begeleiden in het verzachten van emotionele en lichamelijke pijn.

Ik kijk er naar uit je te mogen ontmoeten!

De wereld is niet perfect en dus heeft ons leven zin!

De wereld is niet perfect, en dus heeft ons leven zin.
Om te proberen met kwetsbaarheid, zachtheid en schoonheid die wereld iets mooier te maken dan ze is.
Als je leven zinloos was,
zou dat betekenen dat de wereld perfect was.

Een perfecte wereld:
wat kan jij daar nog aan toevoegen?
De wereld is imperfect dus kunnen wij aan de slag:
met kwetsbaarheid, zachtheid en schoonheid.

Zonder die drie gaat het niet.

Herman Finkers