Psychotherapie

Psychotherapie is in verbinding gaan, van mens tot mens.


Het is een samenwerken waarbij we jouw ritme volgen en werken op een manier die best aansluit bij wie jij bent.
Jij bepaalt dus mee hoe de therapie zal verlopen.

Zowel gesprekstherapie als andere methoden (lichaamswerk, creatieve benadering, ademhalingsoefeningen, opstellingen,...) kunnen hierbij aan bod komen.

 

Tijdens een eerste gesprek maken we kennis met elkaar en luister ik naar je verhaal. 
Hierbij nemen we samen de tijd om je vraag, je doel, je probleem helder te krijgen. 

Bij de volgende ontmoetingen gaan we samen aan de slag.  

"De I.V.-therapeut sluit aan bij een meersporenbeleid en weet de cliënt en zijn hulpvraag vanuit diverse richtingen te benaderen zonder dogmatisch vast te houden aan één zienswijze. Hij/zij gebruikt methodes uit de verschillende stromingen en weet te motiveren waarom hij voor een welbepaalde interventie kiest. 

Een IV-therapeut past de algemene therapeutisch grondhouding toe (onvoorwaardelijke aanvaarding, echtheid en empathie). Hij zal steeds aftoetsen welke methode op welk moment bij welke hulpvraag aangewezen is, zodat de cliënt een zo specifiek mogelijke begeleiding op maat krijgt. De IV-therapeut is zich bewust van zowel het unieke als het universele denken en voelen van de mens." - VVTIV

Aanleiding

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn, voor jou als volwassene, om een afspraak te maken:

- Je bent iemand dierbaar verloren
- Je wil een nieuw leven opbouwen na een (echt)scheiding
- Je wil werken aan zelfontplooiing
- Je draagt al een tijdje iets mee waar je met niemand over durft/kan praten

- Je bent zoekende

- Je zit met spirituele vragen
- Je wil je grenzen en/of behoeften in contact met anderen beter leren aangeven
- Je voelt je angstig
- Je hebt fysieke klachten waar geen medische oorzaak voor gevonden kan worden
- Je probeert staande te blijven in zeer moeilijke of stresserende omstandigheden

- ...

 

Voel je vrij om me te contacteren voor inlichtingen of een eerste afspraak. 

 

Neem gerust even de tijd om de verhalen van anderen te lezen die de stap in het verleden hebben gezet.
Hun ervaringen kunnen je mogelijks meer duidelijkheid geven of wie weet, zelfs inspireren.