Psychotherapie is in verbinding gaan, van mens tot mens.

 

In een rustgevende setting maken we tijd en ruimte voor jouw verhaal.  
We volgen jouw ritme en werken samen op een manier die best aansluit bij wie jij bent.

 

Zowel gesprekstherapie als andere methoden (lichaamswerk, creatieve benadering, ademhalingsoefeningen, opstellingen,...) kunnen hierbij aan bod komen.

 

Tijdens een eerste gesprek maken we kennis met elkaar en luister ik naar je verhaal. 
Hierbij nemen we samen de tijd om je vraag, je doel, je probleem helder te krijgen. 

Bij de volgende ontmoetingen gaan we samen aan de slag.  

"De I.V.-therapeut sluit aan bij een meersporenbeleid
en weet de cliënt en zijn hulpvraag
vanuit diverse richtingen te benaderen
zonder dogmatisch vast te houden aan één zienswijze.
Hij/zij gebruikt methodes uit de verschillende stromingen
en weet te motiveren waarom hij voor een welbepaalde interventie kiest. 
Een IV-therapeut past de algemene therapeutische grondhouding toe
(onvoorwaardelijke aanvaarding, echtheid en empathie).
Zij zal steeds aftoetsen welke methode op welk moment
bij welke hulpvraag aangewezen is,
zodat de cliënt een zo specifiek mogelijke begeleiding op maat krijgt.
De IV-therapeut is zich bewust van zowel het unieke
als het universele denken en voelen van de mens."
VVTIV